Uit vrije wil je naasten helpen is niet altijd een keuze.
Wanneer je vrijwillig een ander wilt helpen omdat je ervaringsdeskundig bent, kan ‘er zijn voor een ander’ bijzonder waardevol zijn.

Welkom bij Naasten voor Naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Wij zijn een groep ervaringsdeskundigen die vrijwillig andere naasten willen helpen bij het herstel of begeleiden van hun geliefde, familie, vriend of bekende. Niet berusten in het lot of het onbegrip van de omgeving, maar samen en met hulpverleners iets ondernemen, begrip en kennis overbrengen en uitwisselen. Er niet alleen voor staan en samen de weg vinden binnen de zorg.

Niemand is alleen. Als een mens ‘in de war’ is of het normale contact met de werkelijkheid of omgeving kwijt is, blijkt er altijd nog iemand te zijn aan wie hij steun had toen het nog beter met hem ging. Er is altijd een naam van een naaste. De hulpverlener heeft het meeste kans als deze met beide betrokkenen kan samenwerken.

Naasten voor Naasten is er voor mensen die een actieve bijdrage willen leveren aan de herstelkansen van hun naasten.

Via deze site is het gemakkelijk voor andere naasten en hulpverleners om met ons in contact te komen, een vraag te stellen, een ervaringsverhaal te lezen en kennis te maken met onze activiteiten en ambities. En uiteraard is iedereen welkom om mee te helpen deze te verwezenlijken.